Service: +31 (0)6 532 872 58
+31 (0)41 63 75 225

NieuwsVan Beek en Celsius investeren in personeel, kennisbehoud en klanttevredenheid

Van Beek en Celsius zetten de komende maanden twee prangende vraagstukken om in vier positieve ontwikkelingen waar iedereen, van werknemer tot klant, voordeel aan heeft. Een subsidie van het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie maakt dit mogelijk.

Het gaat goed met Van Beek. Onze medewerkers en klanten zijn tevreden. Waarom moet er dan toch iets aan onze werkwijze veranderen? Dat heeft te maken met de toekomst.

Toekomst in het gedrang

Als we de tijd nu tien jaar vooruit zouden spoelen zonder dat er iets in onze werkwijze verandert, zijn veel ervaren en kundige medewerkers gepensioneerd. Dan zouden we opeens een groot gebrek aan kennis op de werkvloer hebben. Gevolg zou zijn; veel overuren en langere levertijden. Gelukkig komt het niet zover. Sterker nog, we hebben een oplossing gevonden waarbij alle partijen erop vooruit gaat.

De oplossing
Jonge medewerkers die nu nog relatief eenvoudige machines bedienen, krijgen van de meer ervaren medewerkers uitleg over het omgaan met complexe machines. Later zijn dan meer vakmensen beschikbaar als een opdrachtgever bijvoorbeeld snel een complex schroeftransportsysteem of schroefwarmtewisselaar nodig heeft.

Daarmee wordt het eerste voordeel bereikt: Overwerken is minder snel nodig wanneer vijf mensen een machine kunnen bedienen die voorheen door slechts twee mensen kon worden bediend.

Een tweede voordeel is dat het werk gevarieerder wordt naarmate medewerkers breder inzetbaar zijn. De bedoeling is dat medewerkers straks niet alleen bezig zijn met bijvoorbeeld assemblage, maar ook met montage en service.

De lagere werkdruk en meer variatie in het werk moeten ervoor zorgen dat het ervaren personeel behouden blijft, daarmee bereiken we het derde voordeel.

En het vierde voordeel dan?
Door het personeel flexibeler in te kunnen zetten, verwachten wij de doorlooptijd van projecten te kunnen halveren. En als er opeens veel meer vraag is naar service, zijn wij daarop voorbereid en kunnen wij schakelen. Kortom een verhoging van onze dienstverlening naar onze klanten.

Hoe gaan we dit aanpakken?

De komende maanden willen we het  leer- en werkklimaat bevorderen, de werkomstandigheden verbeteren en de werkdruk verminderen. Om dit proces goed te begeleiden schakelen wij met behulp van subsidie van het Europees Sociaal Fonds een adviseur in die ervaring heeft met dit soort veranderingen in werkcultuur en ons hierbij kan helpen.

Binnen een jaar moet het een automatisme zijn om nieuwe medewerkers geleidelijk alle kanten van het vak te leren. Voor deze ‘nieuwelingen’ moet het ook vanzelfsprekend worden om hun kennis uiteindelijk over te dragen op de generatie die na hen aantreedt.

Nieuwe werkmethode, nieuw pand

De reeds geplande verhuizing op 1 mei a.s. naar een nieuw pand komt in dit hele verhaal bijzonder goed van pas. Eventuele onveilige en/of verouderde situaties in de huidige werkplaats kunnen we meteen verhelpen bij het inrichten van de nieuwe fabriek. Ook kunnen we het pand zo inrichten dat het geschikt is voor het breder inzetten van medewerkers.

 

Archief